Şirket hakkında

Biz kimiz?

Yoksulluğu veya sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş uluslararası kuruluştur.

Vizyonumuz

İnsani Yardım faaliyetlerini geliştirme yolunda doğru, sürdürülebilir adımlar atmak ve bu alanda öncü olmak.

Misyonumuz

Sosyal ve insani gelişmeye de katkı sağlayacak faaliyetler hazırlamak, özellikle kadın, çocuk, savaş mağduru, göçe zorlanmış ve dezavantajlı toplumsal katmanlara yönelik daha iyi ve daha güvenli bir gelecek hazırlamak için meslek edindirmek ve hayatını idame ettirecek ortamlar hazırlamaktır.

Our Mission

A global, charitable organization seeks to develop, qualify and empower the segments of the society, especially youth, women, children and the disabled; to reach a secure and prosperous future and to build an effective and sustainable force with a developmental impact on society.

Hedeflerimiz


1. Yeryüzündeki tüm mağdurların sosyal, ekonomik, sağlık vb. her alanda gelişmelerini sağlamak ve katkıda bulunmak.
2. Savaş, afet, çatışma vb. durumlardan etkilenen bölgelere acil yardımlar temin ederek içinde bulundukları zor şartları hafifletmek.
3. Engellilerin topluma kazandırılmasına katkıda bulunmak.
4. İmkânlar dâhilinde yetimlerin düzenli bakımlarını üstlenmek.
5. Toplumun zayıf kesimini üretken bireylere dönüştürecek programlar ve projeler gerçekleştirmek.
6. Kişisel gelişim programları düzenlemek ve iş olanakları sağlayacak ortamlar hazırlamak.
7. Kadınların kişisel gelişimlerini destekleyecek programlar düzenlemek.
8. Topluma katkı sağlayan, toplumun gelişimine destek olan projeler. gerçekleştirerek destekçilerimizin, bağışçılarımızın ve paydaşlarımızın güvenlerini kazanmak ve bu sinerjiyi genişletmek.
9. Ortak hedefler için çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde daha verimli ve etkili ortak projeler gerçekleştirmek.